Klimatnödläge

Vårt engagemang delas av ett globalt initiativ som stöder turismföretag, organisationer och individer som alla strävar efter att vara en del av lösningen.
Snabblänkar

Vi har anslutit oss till Tourism Declares, ett initiativ som stödjer turistföretag, organisationer och enskilda personer att förklara en klimatnödsituation och vidta målmedvetna åtgärder för att minska sina koldioxidutsläpp i enlighet med råden från IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) om att minska de globala koldioxidutsläppen till 55% under 2017 års nivåer fram till 2030.

I likhet med alla undertecknare har vi åtagit oss att vidta följande fem åtgärder:

Utveckla en "Climate Emergency Plan" inom de närmaste 12 månaderna, som anger våra planer på att minska koldioxidutsläppen under det kommande decenniet.

Dela en första offentlig deklaration av vår "klimatnödplan" och uppdatera om framstegen varje år.

Acceptera IPCC:s råd om att de globala koldioxidutsläppen måste minskas till 55% under 2017 års nivåer till 2030 för att hålla planeten inom 1,5 graders uppvärmning. Vi kommer att se till att vår "Climate Emergency Plan" representerar åtgärder som är utformade för att uppnå detta som ett minimum, genom att leverera transparenta, mätbara och ökande minskningar av de totala koldioxidutsläppen per kund som härrör från vår verksamhet och de resetjänster som säljs av oss.

Uppmuntra våra leverantörer och partners att göra samma deklaration, dela bästa praxis med andra och delta aktivt i Tourism Declares community.

Förespråka förändring. Vi erkänner behovet av systemförändringar i hela branschen för att påskynda en rättvis övergång till koldioxidfri turism.

Överväg också att deklarera på www.tourismdeclares.com, och följ @tourismdeclares på Twitter, Facebook eller Linkedin.

Självledda vandringsturer i Schweiz, där du vandrar från hydda till hydda genom episka alplandskap och njuter av rejäla måltider som serveras vid sidan av hisnande vyer.
Portföljbolag för Upptäckten av världen.